Nghi thức căn bản Thiền Trà chùa Quán Thế Âm biên soạn

24 Tháng Một, 2017 bởi admin.     56

Nghi thức căn bản Thiền Trà chùa Quán Thế Âm biên soạn

Dành cho khóa Thiền trà tại chùa Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng:

I. HÀNH LỄ: (khi nghe hồi chuông báo, y phục chỉnh tề trang nghiêm, vân tập trước chánh điện theo sự hướng dẫn).

1.NGUYỆN HƯƠNG:

Hương thơm giữ giới
Thiền định tuệ giác
Hương thơm giải thoát
Kết thành mây lành
Cúng dường mười phương
Tam Bảo vô thượng
Làm cho chúng sanh
Phát Bồ Đề tâm
Tiêu trừ vọng nghiệp
Chóng thành đạo quả.

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 LẦN)

2.LỄ TAM BẢO:

– Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Chư Phật trong khắp mười phương (1 lạy)

– Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ giáo pháp trong tất cả mười phương (1 lạy)

– Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Chư Hiền Thánh Tăng trong tất cả mười phương (1 lạy)

3.TỤNG BÀI BÁT NHÃ:

Bồ Tát Quán tự tại
Khi quán chiếu thâm sâu
Bát Nhã Ba La Mật
Bỗng soi thấy năm uẩn
Đều không có tự tánh
Thực chứng điều ấy song
Ngài vượt thoát tất cả
Mọi khổ đau ách nạn
Nghe đây Xá Lợi Tử
Sắc chẳng khác gì Không
Không chẳng khác gì Sắc
Sắc chính thực là Không
Không chính thực là Sắc
Còn lại bốn uẩn kia
Cũng đều như vậy cả
Xá Lợi Tử nghe đây
Thể mọi Pháp đều Không
Không sanh cũng không diệt
Không nhơ cũng không sạch
Không thêm cũng không bớt
Cho nên trong Tánh Không
Không có Sắc, Thọ, Tưởng
Cũng không có Hành, Thức
Không có Nhãn, Nhĩ, Tỷ
Thiệt, Thân, Ý
Không có Sắc, Thanh, Hương
Vị, Xúc, Pháp
Không có mười tám giới
Không hề có vô minh
Không có hết vô minh
Cho đến Không, Lão, Tử
Không khổ, tập, diệt, đạo
Không trí cũng không đắc
Vì không có sở đắc
Khi một vị Bồ Tát
Nương Diệu pháp Trí độ
Thì Tâm không chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Xa lìa mọi mộng tưởng
Xa lìa mọi điên đảo
Đạt Niết Bàn tuyệt đối
Chư Phật trong ba đời
Y diệu pháp trí độ
Nên đạt Vô Thượng Giác
Vậy nên phải biết rằng
Bát Nhã Ba La Mật
Là linh chú đại thần
Là linh chú đại minh
Là linh chú vô thượng
Là linh chú tuyệt đỉnh
Là chân lý bất vọng
Có năng lực tiêu trừ
Tất cả mọi khổ nạn
Cho nên tôi muốn thuyết
Câu thần chú trí độ
Bát Nhã Ba La Mật
Nói xong đức Bồ Tát
Liền đọc thần chú rằng:
Gate gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, svaha
(Ga tê – Ga tê, Pa ra ga tê, Pa ra sam ga tê, Bô đi, Sờ va ha)

4.ĐẢNH LỄ:

  • Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  • Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
  • Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
  • Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát
  • Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Chư Vị Tổ Thiền Sư trong tất cả mười phương.

5.TỤNG KỆ KHAI KINH:

Pháp Phật cao siêu rất mầu nhiệm
Cơ duyên nghe thấy được thọ trì
Xin nguyện đi sâu vào biển tuệ
Tinh thông Phật Pháp nghĩa huyền vi
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

II.TỌA THIỀN:

1.CÁCH NGỒI: Có hai tư thế ngồi.

– Ngồi kiết già: Hay còn gọi là tư thế liên hoa. Muốn ngồi tư thế liên hoa, hãy đặt bàn chân phải lên đùi trái, bàn chân trái lên đùi phải, hai đầu gối chạm trên nền ngồi.

– Ngồi bán già: Nếu cảm thấy thế liên hoa khó, hãy ngồi thế bán già bằng cách đặt bàn chân trái lên đùi phải.

(Chú ý: khi tréo chân, y phục không bị tréo, bị vướng, gọn gàng trang nghiêm).

Sau khi chọn tư thế ngồi cho mình, hành giả tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo: Buông xuôi hai bàn tay dài xuống, rồi đặt ngửa bàn tay phải giữa lòng hai bàn chân, để bàn tay trái lên lòng bàn tay phải, đầu hai ngón tay cái chạm vào nhau, vận động xoay nhẹ đầu và mình từ trái sang phải và ngược lại, rồi từ từ đưa thân mình trở lại tư thế thẳng đứng, giữ đầu cổ, lưng thẳng đứng, sống mũi và rốn trên một đường thẳng, hai vai thả lỏng.

2.HÀNH GIẢ NHẬP THIỀN:

Kế đến, hành giả hít vào thật sâu bằng đường mũi, từ từ phình bụng ra hết cở, rồi thở ra bằng đường miệng, bụng từ từ thót lại đến sát vào xương sống (ba lần như vậy). Hành giả tự nói trong tâm: “Kể từ giờ phút nầy, tôi quyết tâm thực tập thiền và gác bỏ qua bên mọi vọng tưởng”. Tiếp theo: mắt từ từ khép lại một phần ba, tia nhìn chiếu xuống, miệng ngậm, đầu lưỡi chạm nhẹ vào mặt sau hàm răng trên, hành giả thở đều, hít vào và thở ra bằng mũi và khởi niệm theo hơi thở theo một trong hai câu sau:

a/ Nam Mô A Di Đà Phật

b/ Án Ma Ni Bát Di Hồng

*Cách quán niệm: Thực hiện một trong hai cách sau:

1.Hít vào chậm rãi, giữ tâm theo dõi hơi thở và niệm trong ý chữ NAM
Thở ra chậm rãi, giữ tâm theo dõi hơi thở và niệm trong ý chữ MÔ
Hít vào chậm rãi, giữ tâm theo dõi hơi thở và niệm trong ý chữ A
Thở ra chậm rãi, giữ tâm theo dõi hơi thở và niệm trong ý chữ DI
Hít vào chậm rãi, giữ tâm theo dõi hơi thở và niệm trong ý chữ ĐÀ
Thở ra chậm rãi, giữ tâm theo dõi hơi thở và niệm trong ý chữ PHẬT

2.Hít vào chậm rãi, giữ tâm theo dõi hơi thở và niệm trong ý chữ ÁN
Thở ra chậm rãi, giữ tâm theo dõi hơi thở và niệm trong ý chữ MA

Hít vào chậm rãi, giữ tâm theo dõi hơi thở và niệm trong ý chữ NI
Thở ra chậm rãi, giữ tâm theo dõi hơi thở và niệm trong ý chữ BÁT
Hít vào chậm rãi, giữ tâm theo dõi hơi thở và niệm trong ý chữ DI
Thở ra chậm rãi, giữ tâm theo dõi hơi thở và niệm trong ý chữ HỒNG

III.XẢ THIỀN:

Khi nghe tiếng chuông báo xả thiền, hành giả hít vào và thở ra ba hơi, buông xả tất cả các niệm tưởng, rồi từ từ vận động xoay nhẹ đầu và mình từ trái sang phải và ngược lại, buông lưỡi trở lại bình thường. Nếu trong miệng có chất dịch vị thì nuốt vào. Lúc này, tay vẫn giữ y tư thế , rồi từ từ đưa lên khỏi đỉnh đầu, buông ra rồi đưa hai tay xuống ngang ngực, xoa hai lòng bàn tay cho thật nóng rồi áp vào mắt, rồi mở mắt trở lại bình thường. Tiếp tục dùng tay chà nhẹ vào hai đầu lông mày, xung quanh mắt và các cơ trên mặt. Kế đến, tay thả xuống từ từ trên hai đầu gối, xoa và bóp nhẹ đầu gối khoảng 10 lần. Sau đó dùng tay nâng nhẹ hai chân để tư thế thoái mái. Tiếp tục xoa hai lòng bàn chân thật nóng, và xoa bóp các cơ trên thân nơi nào bị tê và đau thì xoa trước).

1.HỒI HƯỚNG:

Sau khi xả thiền xong, hành giả đứng lên tề chỉnh hàng ngũ trang nghiêm để hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ
Phiền não vô tận thề nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thề nguyện học
Phật đạo vô thượng thề nguyện thành

2.THIỀN HÀNH:

Sau khi tọa thiền, hành giả đi thiền hành theo sự hướng dẫn các lộ trình trong khuôn viên chùa.
Đi nhẹ nhàng khoan thai từng bước một, hơi thở tự nhiên và quán niệm như cách quán niệm của phương pháp tọa thiền nói trên./.

 Ý nghĩa của Thiền Trà
Theo Ban truyền thông Phật giáo (AVG)

Thiền trà “để hiểu và thương”

Cũng như Thiền hành, Thiền trà là một nét đẹp trong các khóa tu . Với một chén trà và bánh trái được đặt trên lá Bồ đề, đại chúng ngồi vòng tròn thắm tình đạo hữu để hiểu và thương.

Thiền trà được tổ chức tại chùa là buổi chia sẻ sau quá trình tu tập, trong khi dự thiền trà, ta thấy thoải mái an lạc và hạnh phúc. Mỗi chúng ta đều sống trong giờ phút hiện tại giữa sự có mặt của Tăng thân, bạn bè, những người thân yêu….

Những người đầu tiên biết sử dụng lá chè tàu (Camelia Sinensis) là các vị thiền sư. Họ nhận thấy nấu lá này mà uống thì trong người tỉnh táo và ngồi thiền không buồn ngủ. Dần dần, chỉ lá non của cây chè tàu được xử dụng và ướp thành trà.

Thiền và trà đã có duyên với nhau trong lịch sử cả một ngàn mấy trăm năm. Tại thiền viện nào thiền sinh cũng được uống trà, chú tiểu nào cũng biết pha trà. Thứ nữa, Thiền trà chia sẻ đơn giản hơn nhiều trong hình thức nhưng rất chú trọng tới nội dung để các bạn tham gia được nói lên cảm xúc của mình.

Chủ tọa buổi thiền trà là vị trà chủ, phụ trách pha trà là người trà giả và những ai tham dự khác đều được gọi là trà khách. Đến giờ thiền trà, ba tiếng chuông được thỉnh lên, cánh cửa trà xá được mở rộng. Sau khi mọi người đã vào hết trong trà xá, vị trà giả khép cánh cửa lại… và đến ngồi trước chuông gia trì.

Sau một tiếng chuông thức, vị trà chủ đọc bài kệ để buổi thiền trà bắt đầu. Một tiếng chuông điểm, tiếng chuông kế tiếp đại chúng và trà chủ xá lạy nhau ba lần…Rồi đọc câu kệ:

“ Ngồi đây ngồi cội Bồ đề

Vững thân chánh niệm không hề lãng xao”

Mỗi giây phút của buổi thiền trà đều là một giây phút thoải mái thì thiền trà thành công. Ngồi xuống, bạn điều chỉnh thế ngồi, hơi thở an trú trong tịnh lạc, không cần lo phải đối phó với ai cả, không cần chờ đợi gi, kể cả chén trà của bạn.

Khi mọi người đã đủ trà và bánh, vị trà chủ chắp hai tay lại thánh búp sen (là mời các bạn dùng trà và cũng có thể mời thành tiếng, tất cả đại chúng đều chắp tay lại đáp lễ rồi hai tay nâng chén trà. Tiếp tục đọc bài kệ:

Chén trà trong hai tay
Chánh niệm nâng tròn đầy
Thân và tâm an trú
Bây giờ và ở đây.”

Giây phút này, thân và tâm bạn đều có mặt một cách rõ ràng cùng với các bạn khác trong buổi thiền trà, lòng không bị vướng mắc vào quá khứ, vào vị lai và vào những lo toan và ưu tư hàng ngày.

Chánh niệm được nâng lên tròn đầy như chén trà trong tay bạn. Để rồi những cảm xúc được chia sẻ những gì mình đã tu tập được, gặt hái được trong cả khóa tu, và cả những tâm tư muốn được làm mới cho bản thân được an lạc thảnh thơi đều xuất phát từ trái tim.

Thiền trà nên được tổ chức một hay nhiều lần trong các khóa tu học, Thiền trà cũng có thể được tổ chức để mừng một người mới thọ giới hay để mừng bất cứ một niềm vui nào khác. Thiền trà cũng đem lại sự nhiếp tâm và an lạc cho chúng ta như thiền hành và tọa thiền.
Chuẩn bị cho buổi thiền trà khá đơn giản, đa số sử dụng những thứ thân thiện với môi trường

Trước khi lấy bánh và trà, đại chúng phải cúi lạy để cảm ơn vạn vật, cảm ơn những người đã chuẩn bị cho buổi thiền trà.

Bánh sẽ được đặt trên lá Bồ đề xanh

Sau khi khất thực bánh và trà, đại chúng sẽ đi theo hàng vào thiền đường. Mọi người đều bước đi trong chánh niệm, không nghĩ đến quá khứ, không lo lắng về tương lai, cảm nhận rõ lòng bàn chân chạm đất.

Vào thiền đường, mỗi người chọn cho mình một chỗ thích hợp. Ai vào trước ngồi vòng trong, hết vòng trong rồi đến vòng ngoài. Ngồi xuống, bạn trẻ tiếp tục theo dõi hơi thở, thư giãn toàn thân.

Khi tất cả đã ngồi vào chỗ, trà chủ sẽ thỉnh lên ba tiếng chuông đại chúng im lặng theo dõi hơi thở quay về với chính mình. Sau đó, trà chủ mời tất cả mọi người nâng ly trà lên bằng hai tay, rồi cùng hướng về nguồn gốc của chén trà.

Đại chúng nâng chén trà trên hai tay..


Tin tức nổi bật

THÔNG BÁO VỀ LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM 19/2, NGŨ HÀNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG NĂM 2017

Lễ hội Quán Thế Âm 19/2, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng năm 2017 được tổ chức trong thời gian 03 ngày từ ngày 14/3/2017…

28 Tháng Hai, 2017
Chương trình đón mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Chương trình đón mừng Xuân Đinh Dậu 2017 chùa Quán Thế Âm Đêm Giao Thừa: 00h00: Lễ đón Giao Thừa – Lễ Vía Phật Di…

23 Tháng Một, 2017
Chương trình đón Xuân Đinh Dậu 2017 tại chùa Quán Thế Âm

Đêm Giao Thừa: 00h00: Lễ đón Giao Thừa – Lễ Vía Phật Di Lặc. 01h30 – 04h00: Hái Lộc đầu năm. Ngày mùng 1 Tết:…

10 Tháng Một, 2017