Phật giáo ứng dụng

Giáo Lý Duyên Khởi

Thuyết Duyên khởi cũng được gọi là Nhân duyên sinh nên cũng có tên khác là Thập nhị nhân duyên , là một trong những giáo lí quan trọng nhất của đạo Phật. Thuyết này chỉ rõ là mọi hiện tượng tâm lí và vật…

24 Tháng Một, 2017

Xem thêm

NGHI THỨC TRÌ TỤNG KINH PHÁP HOA (Tài liệu do Chùa Quán Thế Âm biên soạn)

NGHI THỨC TRÌ TỤNG KINH PHÁP HOA (Tài liệu do Chùa Quán Thế Âm biên soạn) Có thể dùng nghi thức khai kinh và niệm hương (1) đảnh lễ... như thường lệ. Nghi thức này dùng để trì tụng Kinh Pháp Hoa thường nhật. TÁN…

24 Tháng Một, 2017

Xem thêm

Sơ lược căn bản về Đạo Phật – Tài liệu do chùa Quán Thế Âm biên soạn

Những điều căn bản cho các Phật tử Giáo trình này do chùa Quán Thế Âm biên soạn và thực hiện. Để thuận tiện trong công việc thực hành chánh pháp và tu học. Chùa Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng…

24 Tháng Một, 2017

Xem thêm

Giáo lý tu học -Tài liệu do chùa Quán Thế Âm biên soạn

NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN CHO CÁC PHẬT TỬ CHÙA QUÁN THẾ ÂM - NGŨ HÀNH SƠN - TP. ĐÀ NẴNG BIÊN SOẠN *Con đường chân hạnh phúc an lạc của người Phật tử Đời thường, ai cũng muốn vượt thoát nhưng trở ngại đau khổ…

24 Tháng Một, 2017

Xem thêm

Nghi thức căn bản Thiền Trà chùa Quán Thế Âm biên soạn

Nghi thức căn bản Thiền Trà chùa Quán Thế Âm biên soạn Dành cho khóa Thiền trà tại chùa Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng: I. HÀNH LỄ: (khi nghe hồi chuông báo, y phục chỉnh tề trang nghiêm, vân tập…

24 Tháng Một, 2017

Xem thêm


Tin tức nổi bật

THÔNG BÁO VỀ LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM 19/2, NGŨ HÀNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG NĂM 2017

Lễ hội Quán Thế Âm 19/2, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng năm 2017 được tổ chức trong thời gian 03 ngày từ ngày 14/3/2017…

28 Tháng Hai, 2017
Chương trình đón mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Chương trình đón mừng Xuân Đinh Dậu 2017 chùa Quán Thế Âm Đêm Giao Thừa: 00h00: Lễ đón Giao Thừa – Lễ Vía Phật Di…

23 Tháng Một, 2017
Chương trình đón Xuân Đinh Dậu 2017 tại chùa Quán Thế Âm

Đêm Giao Thừa: 00h00: Lễ đón Giao Thừa – Lễ Vía Phật Di Lặc. 01h30 – 04h00: Hái Lộc đầu năm. Ngày mùng 1 Tết:…

10 Tháng Một, 2017